Menu Zamknij

Edyta Jędrzejewska​

psycholog​

FIZJOTERAPIA DIETETYKA PSYCHOLOGIA

Edyta Jędrzejewska​​ jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Dialogu Motywującego.

Edyta Jędrzejewska​

Edyta Jędrzejewska​​ o sobie

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu Dialogu Motywującego, zamiłowanie do tej metody pracy zaowocowało dalszym rozwojem w tym zakresie – aktualnie jestem w trakcie szkolenia Master Class Trenerów Dialogu Motywującego.

Prowadzę konsultacje, poradnictwo psychologiczne, wspieram we wprowadzaniu ważnych zmian w życiu, wzmacnianiu poczucia własnej wartości i osiągnięciu bardziej satysfakcjonującego życia. W kontakcie z drugą osobą ważne jest dla mnie okazywanie szacunku i akceptacji oraz dbanie o autonomię osoby, z którą pracuje- nie daję rad, to Ty podejmujesz decyzje.

Doświadczenie zdobywałam współpracując z organizacjami pozarządowymi, udzielając wsparcia psychologicznego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wspierając uczestników projektu w odkrywaniu posiadanych zasobów, wzmacnianiu poczucia własnej wartości i podnoszeniu poziomu samooceny czy prowadząc warsztaty kompetencji miękkich.

Prywatnie kocham podróże oraz tańczę salsę. 

Certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy

FIZJOTERAPIA DIETETYKA PSYCHOLOGIA